Hoi Rut, Iedereen doet op zijn of haar manier zijn best in het leven, meer of minder succesvol. Een goed voorbeeld doet niet altijd goed volgen, daarentegen kan inderdaad een slecht voorbeeld leiden tot een tegengesteld resultaat. Er zijn vele boeken geschreven over het opvoeden van kinderen en toch, de toverformule bestaat niet. We doen…(Read More)

Ho Thuur, Je spreekt van modder en klei. In het zweet des aanschijns enzovoorts. Ploeterend zwoegen wij onbaatzuchtig voor onze geliefden en dat is wat we bijbrengen aan onze kinderen.  Ik denk zelf dat deze waarden of wel of niet bij je kinderen terecht komen. Er zijn voorbeelden te bedenken van heel lieve en zorgzame…(Read More)

Hoi daar Rutger,   ‘Na 53 jaren in dit leven Maak ik het testament op van mijn jeugd Niet dat ik geld of goed heb weg te geven Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd Maar ik heb nog wel wat mooie idealen Goed van snit hoewel ze uit de mode zijn Wie ze hebben…(Read More)

Generaties

by

Hoi Thuur, Je spreekt in je brief van kinderen en ouders en risico’s versus levenservaring. Zo af en toe heb ik de indruk dat de levenservaring die ik heb, nauwelijks van toepassing is op “de jeugd van tegenwoordig”. Nog los van het overschatte: “wees je voorzichtig, schat?” (denken moeders nu écht dat kinderen een…(Read More)

Hoi Rutger,   Gelukkig hebben we de tijd om na te denken en te reflecteren. Neem die tijd ook, er is geen enkele haast. Wat gezegd moet worden, wordt gezegd. Lang ben ik op zoek geweest naar zekerheid in al mijn onzekerheid. Zekerheid neigt ook naar voorspelbaarheid, zodat je vooraf al weet waar je op…(Read More)

Blauw

by

WHEN I FIND MYSELF IN TIMES OF TROUBLE MOTHER MARY COMES TO ME SPEAKING WORDS OF WISDOM LET IT BE AND IN MY HOUR OF DARKNESS SHE IS STANDING RIGHT IN FRONT OF ME SPEAKING WORDS OF WISDOM LET IT BE Ha die Thuur, Lokale gebeurtenissen in het echte leven kunnen af en toe roet…(Read More)

Zekerheid?

by

Ha die Rutger, Zo gaan we weer in gestrekte draf van start. De vraag is of alles daadwerkelijk een einde heeft natuurlijk. Er bestaan ook nog allerhande nuances zoals licht en minder licht en leven en eeuwig leven. Ik kan behoorlijk zwart-wit zijn in mijn opvattingen, maar bijna tegelijkertijd ook wel weer genuanceerd. Toen…(Read More)

15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren. 16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan…(Read More)

Confession

by

Beste Rutger, Brieven schrijven aan elkaar. Op papier, met een pen en dan die onvermijdelijke postzegel. Dat klopt inderdaad, maar het is een vergeelde herinnering. Ik bedoel dat is niet erg lang geweest, omdat we al snel de digitale snelweg ontdekten – jij veel eerder dan ik overigens – en we elkaar e-mails gingen sturen.…(Read More)

Biecht op!

by

Beste Arthur, In onze jeugd hebben we brieven aan elkaar geschreven. Op papier, met een pen. En dan aan het eind in een envelop met een postzegel via de brievenbus. Onze brieven zijn aan mijn kant in diverse strijdtonelen verdwenen, maar ik begrijp dat jij ze nog allemaal bezit. Dat is mooi. Vaak is de…(Read More)

PageLines